Gå till kassa

   Integritetspolicy

   Denna integritetspolicy gäller för den personuppgiftsbehandling som utförs inom ramen för de tjänster som tillhandahålls av Lensway Group genom dess webbsiter, tjänster och applikationer (våra ”Tjänster”) Lensway Group AB, organisationsnummer 556579-3188 (nedan kallat ”LWG”, ”vi” eller ”oss”) är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker inom ramen för våra Tjänster och genom Lensway Groups varumärken.

   LWG är angelägna om att skydda din integritet. I denna integritetspolicy redogörs för hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. I den redogörs också för vilka rättigheter du har gentemot oss och hur du utövar dem. Du kan alltid kontakta oss när det gäller integritets- och dataskyddsfrågor, genom att skicka e-post till oss på

   Vilka uppgifter samlar vi in?

   Uppgifter du lämnar till oss. Du kan direkt eller indirekt lämna information till oss om dig själv på en mängd olika sätt, som exempelvis när du gör en beställning på vår webbplats, kontaktar oss, använder vår kundportal eller någon annan av LWGs tjänster där du lämnar personuppgifter. Det kan röra sig om:

   • Person- eller kontaktuppgifter: Namn, födelsedatum, personnummer, titel, faktureringsadress, leveransadress, e-postadress, telefonnummer osv.
   • Information om varor eller tjänster: Närmare uppgifter om de artiklar du köper, vilka produkter du har köpt och antalet, samt hur mycket du betalat.
   • Betalmetod och status.
   • Leveranssätt.
   • Rabatt- och kampanjkoder, däribland hänvisningar till vänner du tipsat om.
   • Uppgifter om styrka, slipning och recept. Dvs. uppgifter om styrka (sfär), cylinder, axelläget, baskurva och pupillavstånd.
   • Finansiell information: För att ge dig rätt servicenivå kan vår leverantör av betalningar samla in uppgifter om bland annat din inkomst, eventuella kreditåtaganden, negativa betalningsanmärkningar och tidigare beviljade krediter. Inga av dessa uppgifter förmedlas till eller görs på annat sätt tillgängliga för LWG.
   • Information om kontakter mellan dig och LWG. Hur du använder våra Tjänster, däribland reaktionstider på sidor, nedladdningsfel, till- och frånträdesmetoder samt leveransmeddelanden när vi kontaktar dig.
   • Information om enheter. T.ex. Ip-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, inställningar för tidzon, operativsystem samt plattform och skärmupplösning.
   • Geografiska uppgifter (din geografiska plats).

   De uppgifter du lämnar till oss krävs, liksom uppgifterna om varor/tjänster och din finansiella information, i allmänhet för att ingå ett avtalsförhållande med oss, medan de övriga uppgifter vi samlar in i allmänhet krävs av andra skäl, enligt nedan.

   Beställning/köp

   • Ändamål
    • För att kunna hantera beställning/köp.
   • Behandlingar som utförs
    • Att bekräfta din identitet och verifiera dina person- och kontaktuppgifter.
    • Leverans, inklusive avisering via SMS och/eller e-post.
    • Hantering av betalning.
    • Hantering av reklamations- och garantiärenden.
   • Personuppgifter
    • Namn.
    • Födelsedatum/Personnummer (enbart i vissa fall).
    • Faktureringsadress.
    • Leveransadress.
    • Telefonnummer.
    • E-postadress.
    • Betalmetod och status.
    • Information om varor och tjänster; t.ex. uppgifter om de artiklar du köper och hur många du köpt.
    • Finansiell information; För att ge dig rätt servicenivå kan vår leverantör av betalningar samla in uppgifter om bland annat din inkomst, eventuella kreditåtaganden, negativa betalningsanmärkningar och tidigare beviljade krediter. Inga av dessa uppgifter förmedlas till eller görs på annat sätt tillgängliga för LWG.
   • Laglig grund
    • Fullgörande av köpeavtalet. Denna insamling krävs för att vi ska kunna fullgöra våra avtalsenliga åtaganden gentemot kund.
   • Lagringsperiod
    • Uppgifterna kommer att sparas i upp till 8 år utifrån Konsumentköplagen samt Bokföringslagen.

   Rättsliga förpliktelser

   • Ändamål
    • För att kunna fullgöra företagets rättsliga förpliktelser
   • Behandlingar som utförs
    • Nödvändig hantering för uppfyllande av företagets rättsliga förpliktelser enligt lagkrav, domslut eller myndighetsbeslut (t.ex. bokföringslagen, penningtvättslagen eller reglerna om produktansvar och produktsäkerhet, vilka kan kräva framtagande av kommunikation och information till allmänheten och kunder om produktlarm och produktåterkallelser vid exempelvis en defekt eller hälsovådlig vara).
   • Personuppgifter
    • Namn.
    • Personnummer (enbart i vissa fall).
    • Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer).
    • Uppgift om köptidpunkt och produkter.
   • Laglig grund
    • Rättslig förpliktelse. Denna insamling av dina personuppgifter krävs enligt lag. Om uppgifterna inte lämnas kan vår rättsliga skyldighet inte fullgöras och vi tvingas därför neka dig köpet.
   • Lagringsperiod
    • Uppgifterna kommer att sparas i upp till 8 år utifrån Konsumentköplagen samt Bokföringslagen.

   Kundserviceärenden

   • Ändamål
    • För att kunna hantera kundserviceärenden.
   • Behandlingar som utförs
    • Kommunikation och besvarande av eventuella frågor till kundservice (via telefon, e-post, chat eller i digitala kanaler, inklusive sociala medier).
    • Identifiering.
    • Utredning av eventuella reklamations- och supportärenden.
   • Personuppgifter
    • Namn.
    • Personnummer (i vissa fall).
    • Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer).
    • Din korrespondens, e-post, telefon, chat.
   • Laglig grund
    • Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att hantera kundserviceärenden.
   • Lagringsperiod
    • Från insamlandet upp till 90 dagar.

   Tävlingar

   • Ändamål
    • För att kunna genomföra och hantera deltagande i tävlingar.
   • Behandlingar som utförs
    • Kommunikation innan och efter deltagande i en tävling (t.ex. bekräftelse på anmälningar, frågor eller utvärderingar).
    • Valet av vinnare och förmedling av eventuella vinster (t.ex. utbetalningar eller bokningar).
   • Personuppgifter
    • Namn.
    • Personnummer eller ålder.
    • Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer).
   • Laglig grund
    • Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att hantera ditt deltagande i tävlingar.
   • Lagringsperiod
    • Från insamlandet upp till 90 dagar.

   Förbättra tjänster/produkter/system

   • Ändamål
    • För att kunna utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system för våra kunder.
   • Behandlingar som utförs
    • Anpassning av tjänster för att bli mer användarvänliga (t.ex. ändra användargränssnittet för att förenkla informationsflödet eller för att lyfta fram funktioner som ofta används av kunder i våra digitala kanaler).
    • Framtagande av underlag i syfte att förbättra varu- och logistikflöden (t.ex. genom att kunna prognostisera inköp, lager och leveranser).
    • Framtagande av underlag för att utveckla och förbättra vårt sortiment.
    • Framtagande av underlag för att utveckla och förbättra vår resurseffektivitet ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv (t.ex. genom att effektivisera inköp och planering av leveranser).
    • Ge våra kunder möjligheten att påverka vårt sortiment.
    • Framtagande av underlag för att förbättra IT-system i syfte att generellt höja säkerheten för företaget samt våra besökare/kunder.
    • Analyser på aggregerad nivå baserat på de uppgifter vi samlar in (t.ex. köphistorik, ålder och kön) sorteras du in i en kundgrupp (s.k. kundsegment). Insikterna från analysen ligger till grund för vilka produkter som köps in.
    • Utskick av kundundersökningar till din angivna e-post.
    • Insamling av svar från dig som besvarat en kundundersökning för att kunna sammanställa och analysera resultatet från besvarade kundundersökningar.
   • Personuppgifter
    • Namn.
    • Ålder.
    • Bostadsort.
    • Kön.
    • E-post.
    • Köp- och användargenererade data (t.ex. klick- och besökshistorik).
    • Tekniska data rörande enheter som används och dess inställningar (t.ex. språkinställning, IP-adress, webbläsarinställningar, tidzon, operativ system, skärmupplösning och plattform).
    • Information om hur du har interagerat med oss, dvs. hur du har använt tjänsten, var och hur länge olika sidor besökts, svarstider, nedladdningsfel, hur du når och lämnar tjänsten etc.
   • Laglig grund
    • Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och våra kunders berättigade intresse av att utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system.
   • Lagringsperiod
    • Tills du avböjer sådan kommunikation genom att direkt i utskicket klicka på länk för avregistrering eller att vända dig till vår kundservice på telefon 020-23 20 20 eller via kontaktformulär som du hittar på lensway.se/contact. Från insamlandet upp till 8 år.

   Riskhantering

   • Ändamål
    • För att förhindra missbruk av LWG:s Tjänster, som en del av våra ansträngningar för att hålla våra tjänster säkra och trygga. För att utföra riskanalys, förhindra bedrägeri och riskhantering.
   • Behandlingar som utförs
    • Förhindrande och utredning av eventuella bedrägerier eller andra lagöverträdelser.
    • Förhindrande av phishing, försök till olovlig inloggning på användarkonton eller andra åtgärder som är förbjudna enligt lag eller våra köpvillkor.
    • Skydd och förbättring av vår IT-miljö mot angrepp och intrång.
   • Personuppgifter
    • Köp- och användargenererad data (t.ex. klick- och besökshistorik).
    • Tekniska data rörande enheter som används och dess inställningar (t.ex. språkinställning, IP-adress, webbläsarinställningar, tidzon, operativsystem, skärmupplösning och plattform).
    • Uppgifter om hur våra digitala tjänster används.
   • Laglig grund
    • Fullgörande av rättslig förpliktelse (om sådan föreligger) alternativt berättigat intresse. Ifall ingen rättslig förpliktelse föreligger är behandlingen nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att förhindra missbruk av en tjänst eller för att förhindra, förebygga och utreda brott mot företaget.
   • Lagringsperiod
    • Från insamlandet och för en tid om upp till 36 månader därefter.

   Recept

   • Ändamål
    • För att kunna erbjuda dig möjligheten att beställa våra produkter efter en viss styrka.
   • Behandlingar som utförs
    • Lagring av data kopplat till synfel för att kunna skicka, alternativt slipa, rätt synfelsprodukt.
   • Personuppgifter
    • Recept avseende synfel.
   • Laglig grund
    • Samtycke.
   • Lagringsperiod
    • Receptuppgifter kopplat till en specifik order sparas upp till 8 år enligt Bokföringslagen.

   Anpassad upplevelse

   • Ändamål
    • För att kunna leverera en personligt anpassad upplevelse av våra tjänster. För att säkerställa att innehåll presenteras för dig på effektivast möjliga sätt.
   • Behandlingar som utförs
    • Skapandet av ett för dig personligt anpassat innehåll, t.ex. genom relevanta produktrekommendationer, presentation av dina specifika förmåner och erbjudanden och andra liknande åtgärder som innebär en förenkling för dig.
    • Förenkling av din användning av våra tjänster (t.ex. genom att påminna dig om kvarglömda/övergivna digitala varukorgar).
    • Personlig kommunikation baserad på ditt beteende på våra plattformar. Baserat på de uppgifter vi samlar in (t.ex. köp- och klickhistorik) gör vi en analys på individnivå. Insikterna från analysen ligger till grund för vår kommunikation med dig och vilka erbjudanden, förmåner som presenteras för dig.
   • Personuppgifter
    • Namn.
    • E-post.
    • Ålder.
    • Kön.
    • Bostadsort.
    • Köphistorik.
    • Köp- och användargenererade data (t.ex. klick- och besökshistorik).
    • Angivna kundval avseende kommunikationskanaler.
   • Laglig grund
    • Berättigat intresse.
   • Lagringsperiod
    • Receptuppgifter kopplat till en specifik order sparas upp till 8 år enligt Bokföringslagen.

   Nyhetsbrev

   • Ändamål
    • För att kunna leverera nyhetsbrev och utskick till dig som anmält intresse till vårt nyhetsbrev, öppnat ett Mina Sidor-konto eller har genomfört ett köp hos LWG. Syftet med dessa utskick är att förmedla relevant information och erbjudanden avseende LWG:s varumärken, tjänster och produkter. LWG kommer även att analysera ditt beteende för att säkerställa att vi tillhandahåller ett så relevant riktat innehåll som möjligt (dvs för att göra din upplevelse mer personlig).
   • Behandlingar som utförs
    • Utskick av nyhetsbrev, sms och brev innehållandes information och erbjudanden.
    • Skapandet av ett för dig personligt anpassat innehåll, baserat på de intresseområden du angivit när du anmälde dig till vårt nyhetsbrev.
    • Vid nyhetsbrev kommer mätning av öppningsfrekvens och vilka länkar som du har klickat på att utföras för att göra din upplevelse mer personlig.
   • Personuppgifter
    • Namn.
    • E-post.
    • Ålder.
    • Kön.
    • Bostadsort.
    • Köphistorik.
    • Köp- och användargenererade data (t.ex. klick- och besökshistorik).
    • Angivna kundval avseende kommunikationskanaler.
   • Laglig grund
    • Berättigat intresse eller samtycke. För dig som har genomfört köp hos LWG är behandlingen nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att tillhandahålla/erhålla information och erbjudanden avseende LWGs varumärken, tjänster och produkter. Har du anmält dig till vårt nyhetsbrev baseras behandlingen på det samtycke som du lämnat i samband med en sådan anmälan.
   • Lagringsperiod
    • Tills att du avböjer sådan kommunikation genom att direkt i utskicket klicka på länk för avregistrering eller att vända dig till vår kundservice på telefon 020-232020 eller via kontaktformulär som du hittar på lensway.se/contact.

   Kommunikation med dig

   LWG kan efter ditt första köp, eller om du anmält intresse för våra nyhetsbrev, skicka ut information och erbjudanden via e-post, sms och brev. Syftet med dessa utskick är att förmedla relevant information som rör LWG:s varumärken, tjänster och produkter. För att kunna utveckla vår service, tjänster och produkter kan även kundundersökningar i form av enkäter komma att skickas ut. Du har i samband med mottagandet av dessa utskick, möjlighet att avböja sådan kommunikation genom att direkt i utskicket klicka på länk för avregistrering eller att vända dig till vår kundtjänst per telefon 020-232020 eller via kontaktformulär som du hittar på lensway.se/contact.

   Med vem kan vi dela dina uppgifter

   Lensway group ägs av EssilorLuxottica Group och vi kan därför komma att dela dina uppgifter med de bolag som ingår i EssilorLuxottica Group. Lensway Group kommer enbart att dela dina personuppgifter inom EssilorLuxottica Group när så är nödvändigt och endast i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning. Andra bolag inom EssilorLuxottica Group kan exempelvis komma att behandla dina personuppgifter som ett personuppgiftsbiträde till Lensway Group. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med våra leverantörer och samarbetspartners om så krävs för att tillhandahålla våra Tjänster eller fullgöra vårt avtal med dig. LWG kan därför komma att dela dina personuppgifter enligt följande

   • Betaltjänstleverantör
    • Geografisk placering: EU/ESS.
    • Leverantörens roll: Personuppgiftsansvarig.
   • Logistik tjänster
    • Geografisk placering: EU/ESS.
    • Leverantörens roll: Personuppgiftsansvarig.
   • Marknadskommunikation
    • Geografisk placering: EU/ESS.
    • Leverantörens roll: Personuppgiftsbiträde.
   • Sociala medier
    • Geografisk placering: EU/ESS.
    • Leverantörens roll: Personuppgiftsansvarig.

   Om en leverantör anges som personuppgiftsansvarig, så ansvarar leverantören för den behandling som leverantören utför. För mer information om den personuppgiftsbehandling som en leverantör utför som personuppgiftsansvarig hänvisar vi till leverantörens integritetspolicy.

   Om leverantören anges som personuppgiftsbiträde, så ansvarar vi och leverantören tillsammans för den behandling som leverantören utför. Leverantören får som personuppgiftsbiträde endast behandla personuppgifter på de sätt och för de ändamål som vi har bestämt.

   Om du har frågor om vem som är personuppgiftsansvarig för en viss behandling är du välkommen att kontakta oss.

   Vi vidtar varje rimlig legal, teknisk och organisatorisk åtgärd för att säkerställa att dina uppgifter behandlas på ett säkert sätt och med relevant grad av skydd när de överförs till eller delas med sådan utvald tredje part.

   Myndigheter

   Vi kan komma att överföra personuppgifter till myndigheter som Polisen, Skatteverket och andra myndigheter, om vi enligt lag är skyldiga att göra det eller om du samtyckt till det.

   Vad gör vi INTE med dina uppgifter?

   Vi säljer inte dina personuppgifter till tredje part.

   Var sparar vi dina personuppgifter?

   Vi eftersträvar alltid att behandla dina uppgifter inom EU/ESS. Uppgifterna kan emellertid i vissa fall överföras till och behandlas någon annanstans än inom EU/ESS, av något företag som ingår i EssilorLuxottica Group eller av en leverantör eller underentreprenör. Eftersom LWG är fast beslutet att alltid skydda dina uppgifter, vidtar vi varje rimlig, legal, teknisk och organisatorisk åtgärd för att säkerställa att dina uppgifter behandlas på ett säkert sätt och med relevant grad av skydd, jämfört och i linje med åtminstone den grad av skydd som erbjuds inom EU/ESS. När personuppgifter överförs och behandlas utanför EU/ESS tillämpar vi i vissa fall som skyddsåtgärd av EU-kommissionen beslutade så kallade standardavtalsklausuler. Vill du få en kopia på dessa standardavtalsklausuler kan du kontakta oss via de kontaktuppgifter som anges här nedan.

   Våra berättigade intressen

   Vid behandling med stöd i den rättsliga grunden berättigat intresse anser vi att våra berättigade intressen grundar sig att vår behandling är nödvändig för att vi ska kunna utföra, fullgöra och administrera vår verksamhet och våra Tjänster. Vi har vidare ett berättigat intresse av att skydda oss, våra kunder och våra leverantörer från bedrägligt beteende och missbruk av våra tjänster. Vårt berättigade intresse att skicka marknadsföring och erbjudanden om vår verksamhet och våra Tjänster baserar vi på att sådan information kan vara av betydande intresse för våra kunder samt att eventuell integritetsrisk för den registrerade är mycket begränsad. Den registrerade kan när som helst invända mot vår behandling av dina personuppgifter för ändamålet marknadsföring.

   Dina rättigheter som registrerad

   Rätt att återkalla ditt samtycke. Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till att vi behandlar personuppgifter hänförliga till slipning, styrka och ditt recept. Om du återkallar ditt samtycke påverkar det inte lagligheten av behandlingen på grundval av ditt samtycke innan det återkallades av dig.

   Rätt att få åtkomst av dina uppgifter. Vill du få reda på och verifiera den information vi har om dig kan du begära en utskrift av uppgifterna. En utskrift av uppgifterna kan begäras kostnadsfritt. I de delar vi behandlar personuppgifter om dig för att fullgöra våra avtalsenliga åligganden gentemot dig, och du själv har tillhandahållit oss dessa personuppgifter, har du rätt att få ut dessa i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har även rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig, dataportabilitet.

   Rätt till begränsning av behandling: Du har i vissa fall rätt att kräva att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter, d v s begränsar behandlingen till vissa avgränsade syften. Rätten till begränsning gäller bland annat när du anser att uppgifterna är felaktiga och har begärt att personuppgifterna rättas. Du kan då begära att behandlingen av personuppgifterna begränsas under tiden uppgifternas korrekthet utreds. När begränsningen upphör kommer du att informeras om detta.

   Rätt till rättelse. Du har rätt att rätta felaktiga eller ofullständiga uppgifter om dig själv.

   Rätt att invända: Du har rätt att invända mot behandling av personuppgifter som stöds på den rättsliga grunden berättigat intresse. Vid en invändning ska vi upphöra med behandlingen om vi inte kan visa tvingande legitima grunder för behandlingen som överväger dina intressen, rättigheter och friheter eller om behandlingen av personuppgifter utförs för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

   Rätt att invända mot direktmarknadsföring: När personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring har du rätt att när som helst invända mot behandling av personuppgifter om dig för direktmarknadsföringssyften. Om du motsätter dig behandling av personuppgifter för direktmarknadsändamål kommer vi att upphöra med behandling av dina personuppgifter för direktmarknadsföring.

   Rätt till radering ("rätt att bli glömd"). I den mån dina personuppgifter inte längre krävs för det ändamål för vilket de samlades in, har du rätt att begära att dina personuppgifter raderas. Emellertid hindrar vissa skyldigheter enligt lag oss från att omedelbart radera delar av dina uppgifter. Sådana skyldigheter följer av redovisnings- och skattelagstiftning, men även av konsumenträttslagstiftning. Vad vi gör är att spärra uppgifter som vi måste hindra från att användas för annat ändamål än att respektera sådana rättsliga krav.

   Rätt att klaga till tillsynsmyndighet. För det fall du är missnöjd med vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att klaga till tillsynsmyndigheten, som i Sverige är Integritetsskyddsmyndigheten.

   Ändringar av denna policy

   Vi kan komma att uppdatera och ändra denna policy. Vid större förändringar kommer vi att informera om ändringarna på lämpligt sätt, exempelvis genom att publicera den uppdaterade policyn på vår webbplats.

   Kontaktuppgifter

   Vid frågor om vår behandling av personuppgifter eller för att utöva dina rättigheter som registrerad, vänligen kontakta vår kundservice via mail på dpo@lensway.com eller telefon 020-232020