Gå till kassa
   Tolka ditt linsrecept

   Tolka ditt linsrecept

   För en lekman är det svårt att förstå vad alla olika värden och parametrar betyder på ett linsrecept. Därför sätter vi luppen över linsreceptet och förklarar vad allt betyder.
   Recept

   Recept

   Något som inledningsvis bör understrykas är att linsrecept ofta skiljer sig åt i utseende beroende på vilken optiker som utfört synundersökningen, men sammanfattningsvis anges synvärdena i de parametrar som finns förklarade nedan.

   Styrka

   Styrka

   Styrka (POW/PWR/SPH)
   Det här värdet anger hur stort ditt synfel är med ett plus- eller minusvärde. Det berättar även om du lider av lång- eller närsynthet. En negativ styrka innebär närsynthet medan ett positivt värde betyder långsynthet eller översynthet.

   Baskurva (BC)
   Baskurvan beskriver linsens kupighet. Värdet anger den radie på cirkelbågen som motsvarar linsens insida. Desto lägre värde, desto kupigare är linsen. Baskurvan anges alltid i millimeter.

   Diameter (DIA)
   Diametern är längden på en rak linje (över linsens mittpunkt) mellan linsens ytterkanter.

   Tillägg

   Cylinder (CYL)
   Cylindern beskriver hur starkt ditt brytningsfel är.

   Axel (AX)
   Axelvärdet anger vinkeln på ditt brytningsfel.

   Addition (ADD)
   Addition beskriver skillnaden i styrka mellan de olika fokala fälten i multifokala eller bifokala linser.