Gå till kassa
   En man och kvinna ser förvirrade ut när de tittar på ett recept från en ögonundersökning.

   Tolka ditt linsrecept

   För en lekman är det svårt att förstå vad alla olika värden och parametrar betyder på ett linsrecept. Därför sätter vi luppen över linsreceptet och förklarar vad allt betyder.
   Kvinna håller i ett recept från en ögonundersökning.

   Recept

   Något som inledningsvis bör understrykas är att linsrecept ofta skiljer sig åt i utseende beroende på vilken optiker som utfört synundersökningen, men sammanfattningsvis anges synvärdena i de parametrar som finns förklarade nedan.

   Närbild av en kontaktlins på ett finger, med en synaffisch i bakgrunden.

   Styrka

   Styrka (POW/PWR/SPH)
   Det här värdet anger hur stort ditt synfel är med ett plus- eller minusvärde. Det berättar även om du lider av lång- eller närsynthet. En negativ styrka innebär närsynthet medan ett positivt värde betyder långsynthet eller översynthet.

   Baskurva (BC)
   Baskurvan beskriver linsens kupighet. Värdet anger den radie på cirkelbågen som motsvarar linsens insida. Desto lägre värde, desto kupigare är linsen. Baskurvan anges alltid i millimeter.

   Diameter (DIA)
   Diametern är längden på en rak linje (över linsens mittpunkt) mellan linsens ytterkanter.

   Tillägg

   Cylinder (CYL)
   Cylindern beskriver hur starkt ditt brytningsfel är.

   Axel (AX)
   Axelvärdet anger vinkeln på ditt brytningsfel.

   Addition (ADD)
   Addition beskriver skillnaden i styrka mellan de olika fokala fälten i multifokala eller bifokala linser.