Barn på World Sight Day

World Sight Day 2017 – med synen i fokus

Runt 285 miljoner människor lider av synnedsättningar. World Sight Day är dagen då världen uppmärksammar problemet och pekar ut en ny väg framåt. I år sker det under mottot ”Make your vision count”.

World Sight Day är ett årligt återkommande event med syfte att öka medvetandet om synnedsättningar och påtala vikten av en bra ögonhälsa sett ur ett globalt perspektiv. Bakom initiativet står organisationen The International Agency for the Prevention of Blindness. Årets upplaga av World Sight Day arrangeras den 12:e oktober under mottot “Make your vision count”.

Make your vision count

Med budskapet  “Make your vision count” vill IAPB belysa att ca 80% av världens blinda inte skulle behöva vara det. Med rätt sorts behandling hade deras blindhet kunnat förebyggas.

Det är bland annat dessa siffror som årets upplaga av World Sight Day valt att uppmärksamma. Först handlar det om att sprida kunskap om hur situationen ser ut, i nästa led om att påverka för att slutligen kunna förändra och förbättra.

Dålig syn är ett samhällsproblem

Det finns otaliga skäl till varför dålig syn är ett samhällsproblem. Samhällskostnaderna som uppstår när 30% av världens barn har någon form av synnedsättning är enorma.

Bra syn är  grundläggande för vår utbildning, hälsa, säkerhet och livskvalitet. Visste du att cirka 80 procent av vad ett barn lär sig sker genom vad det ser?  

Av världens arbetsföra befolkning lider ca 30% av någon synnedsättning.  Sett ur ett ekonomiskt perspektiv är detta  förödande. Problemet är att många av dessa människor inte är medvetna om att de är i behov av en synkorrektion, eftersom de aldrig gjort en synundersökning.

Allt detta visar hur investeringar i ögonhälsa, träning, innovation och research behövs för att kunna ge fler människor chansen till ett liv med fullgod syn. Att bekämpa synnedsättningar innebär också samhällsvinster på väldigt många olika plan.

LensWay – en del i kampen

LensWay är en del av The Essilor Group som aktivt arbetar för att förbättra människors syn. Essilor är en av världens ledande tillverkare av glasögonglas. Hittills har Essilor hjälpt över en miljon människor till bättre syn och år 2015 blev Essilor korat som ett av de 50 globala företag som faktiskt förändrar världen. Läs mer om Essilors arbete här.

  Tillbaka till magazine
Kategorier