Kvinna med linsrecept framför dator.

Tolka ditt linsrecept

För en lekman är det svårt att förstå vad alla olika värden och parametrar betyder på ett linsrecept. Därför sätter vi luppen över linsreceptet och förklarar vad allt betyder.

Något som inledningsvis bör understrykas är att linsrecept ofta skiljer sig åt i utseende beroende på vilken optiker som utfört synundersökningen, men sammanfattningsvis anges synvärdena i följande parametrar:

Linsrecept.

Styrka (POW/PWR/SPH)

Det här värdet anger hur stort ditt synfel är med ett plus- eller minusvärde. Det berättar även om du lider av lång- eller närsynthet. En negativ styrka innebär närsynthet medan ett positivt värde betyder långsynthet eller översynthet.

Baskurva (BC)

Baskurvan beskriver linsens kupighet. Värdet anger den radie på cirkelbågen som motsvarar linsens insida. Desto lägre värde, desto kupigare är linsen. Baskurvan anges alltid i millimeter.

Diameter (DIA)

Diametern är längden på en rak linje (över linsens mittpunkt) mellan linsens ytterkanter.

Cylinder (CYL)

Cylindern beskriver hur starkt ditt brytningsfel är.

Axel (AX)

Axelvärdet anger vinkeln på ditt brytningsfel.

Addition (ADD)

Addition beskriver skillnaden i styrka mellan de olika fokala fälten i multifokala eller bifokala linser.


Byte av linssort

Det är viktigt att veta att det inte bara är att byta till en annan linssort med samma värden som ditt recept anger. Det är av största vikt att du alltid uppsöker en optiker för tillpassning innan du byter linssort. Optikern kan då avgöra om de nya linserna passar dina ögon.

Vi har ett stort sortiment till bra priser.

Populära kategorier:


Kontakta vår flerårigt prisbelönta kundservice på 020-23 20 20 om du har frågor, funderingar eller vill ha hjälp med att lägga din beställning.

Sara Wallin

Sara Wallin

REDAKTÖR LENSWAY

Modeexpert och trendspanare

 Tillbaka till magazine