kvinna med glasögon

Vision First
World Sight Day 2019

10 oktober infaller World Sight Day som årligen uppmärksammar aktuella problem runt nedsatt syn och avsaknad av synhjälpmedel. Även i år sätts fokus på ögonhälsa globalt och vad som kan göras för att öka medvetenheten om att god syn förbättrar så många människors tillvaro. Bakom initiativet finner vi paraplyorganisationen IAPB (The international Agency for the Prevention of Blindness) som jobbar i linje med WHO-programmets vision ”The Right to Sight”.

Vad innebär det?

World Sight Day uppstod för att belysa problem som fortfarande är högst aktuella kring global ögonhälsa. Men även för att motivera stater, ideella organisationer, företag och övriga aktörer att dra sitt strå till stacken. Tanken är att vi tillsammans kan göra världen till en bättre plats genom att underlätta livssituationen för miljoner människor med synsvårigheter. För att skapa ett starkare fokus och stimulera till ett progressivt arbete runt förbättrad ögonhälsa tilldelas World Sight Day varje år ett tema. Under 2019 samlas insatserna under parollen ”Vision First!”.

World Sight Day är ett världsomfattande event som infaller varje år för att uppmärksamma aktuella problem runt nedsatt syn och avsaknad av synhjälpmedel.

Med närsynhet i fokus

World Sight Day resulterar årligen i hundratals olika insatser för förbättrad syn. För LensWay och vår ägare Essilors del är vägen utstakad och kommer i år att koncentreras på myopi. Myopi är det vi i folkmun kallar för närsynthet och är ett av de vanligaste synfelen. Vi kommer gemensamt rikta våra insatser kring att öka kunskapen om närsynthet. I praktiken innebär arbetet olika informationskampanjer om regelbundna synundersökningar, och att tillhandahålla högkvalitativa synhjälpmedel i form av glasögon och kontaktlinser. Så än en gång, håll ögonen öppna – World Sight Day 2019 kommer bli en ljuspunkt för många som tidigare famlat i mörkret.

Fakta om synproblem i världen

36 MILJONER AV VÄRLDENS MÄNNISKOR ÄR BLINDA.

217 MILJONER MÄNNISKOR HAR OLIKA FORMER AV SYNSVÅRIGHETER.

ÖVER 75% AV SYNPROBLEMEN KAN UNDVIKAS GENOM RÄTT BEHANDLING/KORRIGERING.

CIRKA 1 MILJARD MÄNNISKOR ÄR NÄRSYNTA.

89% AV ALLA MÄNNISKOR MED SYNNEDSÄTTNING ÅTERFINNS I U-LÄNDER OCH LÅGINKOMSTLÄNDER.

ANTALET PERSONER SOM FÅR SYNSKADOR TILL FÖLJD AV SMITTSAMMA SJUKDOMAR HAR MINSKAT KRAFTIGT DE SENASTE 20 ÅREN.

Mille Lansburgh

Mille Lansburgh

Redaktör LensWay

”Ord är laddade pistoler”, sa Jean-Paul Sartre. Och han har givetvis rätt. Försöker skriva med sprängkraft och inte krångla till det i onödan. Att skriva om optik handlar om att inspirera och vägleda. Få dig att kunna uppleva varje ögonblick!

  Tillbaka till magazine
Kategorier