Gå till kassa
   Tyd ditt glasögonrecept

   Tyd ditt glasögonrecept

   När du köper glasögon är det viktigt att ha aktuella värden för att få optimal synskärpa i glasen. Ett glasögonrecept är ett synintyg som du får hos optiker där dina styrkor redovisas.

   Förutom styrkan beskrivs en rad andra parametrar på glasögonreceptet. Här går vi igenom vad allt betyder, så att du lättare fyller i dina värden när du köper glasögon online.

   När du fyller i dina styrkor

   När du fyller i dina styrkor

   Ett glasögonrecept skiljer sig från ett linsrecept för att glasögonen placeras ungefär 12 mm från ögonen medan linser sitter på själva ögat. Du kommer därför ha olika värden på ditt glasögonrecept och ditt linsrecept.

   När du beställer glasögon hos oss kommer du först till valet av vad för typ av glasögon du är ute efter – progressiva, läsglasögon, terminalglasögon eller enkelslipade. Hur du fyller i ditt recept justeras därefter. För att underlätta kan du anpassa ditt recept från optiker, så att hur du fyller i dina styrkor stämmer överens med hur ditt recept ser ut från din optiker.

   Vad betyder mina värden?

   Vad betyder mina värden?

   H (R) OD – Betyder höger öga. (H = höger, R = right, OD = oculus dextrum på latin)

   V (L) OS – Betyder vänster öga. (V = vänster, L = left, OS = oculus sinistrum på latin)

   Korr visus – Anger din synskärpa med korrigering, d.v.s. hur du ser med glasögon. Det här värdet är inget vi ber dig fylla i när du beställer glasögon.

   Fri visus – Anger din synskärpa utan korrigering, d.v.s. hur du ser utan glasögon. Det här värdet är inget vi ber dig fylla i när du beställer glasögon.

   Hur du tyder dina styrkor

   Hur du tyder dina styrkor

   Sfär – Visar storleken på ditt synfel, d.v.s. dina styrkor på hur mycket översynt eller närsynt du är. Minusvärden betyder att du är närsynt, plusvärden betyder att du är översynt. Vi ber dig fylla i det här värdet när du köper glasögon hos oss då det informerar oss om vilken styrka du behöver till dina glasögon.

   Cylinder/Cyl – Det första värdet för korrektion av astigmatism som anger hur starkt ditt brytningsfel är.

   Axel/Axe – Det andra värdet för korrektion av astigmatism. Betyder axelläge och beskriver var på ögat ditt brytningsfel sitter. Har du ingen astigmatism kommer inga värden att finnas under Cylinder och Axel.

   Addition och pupillavstånd

   Addition och pupillavstånd

   Addition/ADD – Står för additionen, d.v.s. närtillägget för progressiva, läs- eller terminalglasögon. ADD-värdet är skillnaden mellan avståndsstyrkan och lässtyrkan.

   PD – Pupillavståndet anger det faktiska avståndet mellan dina två pupiller i millimeter. Om pupillavståndet endast finns angivet i ett värde på ditt recept (tex PD 60) ska du dividera detta värde med 2 för att få fram värdet på båda ögonen. PD 60 ska alltså anges som PD 30 (vänster öga) och PD 30 (höger öga).

   Prisma – Anger om du har en skelning. Vi tillpassar i dagsläget inte prismaglas.