Kvinna med glasögon framför datorn.

Tyd ditt glasögonrecept

Att tolka sitt glasögonrecept kan vara svårt första gången. Lär dig vad de kryptiska orden, gradtalen och siffrorna betyder.

Den som vill beställa glasögon online måste börja med att göra en synundersökning hos en legitimerad optiker. När undersökningen är avklarad får du ett synrecept som du använder i samband med din beställning av glasögon online. Men vad betyder egentligen alla förkortningar och konstiga ord?

Så tolkar du ditt glasögonrecept

Förutom styrkan beskrivs en rad andra parametrar på glasögonreceptet. Vad betyder då de olika siffervärdena?

Glasögonrecept.

 

H (R)OD  –   Betyder höger öga. (H = höger, R = right, OD = oculus dextrum (latin)

V (L) OS  –   Betyder vänster öga. (V = vänster, L = left, OS = oculus sinistrum (latin))

Fri visus  –   Anger din synskärpa utan korrigering, d.v.s. hur du ser utan glasögon

Korr visus  –   Anger din synskärpa med korrigering, d.v.s. hur du ser med glasögon

Sfär  –   Beskriver storleken på ditt synfel, d.v.s. hur mycket översynt eller närsynt du är

Cyl  –   Betyder cylinder och anger hur starkt din astigmatism är

Ax  –   Betyder axelläge och beskriver det läge som din astigmatism ligger i

Add  –   Betyder additionen, d.v.s. närtillägget för läsning, etc, och det läggs till sfären. Addvärdet är skillnaden mellan avståndsstyrkan och lässtyrkan i enheten dioptrier.

PD  –   Pupillavståndet anger det faktiska avståndet mellan dina två pupiller, i millimeter. Det förifyllda värdet (32) är ett standardvärde som i de flesta fall fungerar bra. Om pupillavståndet endast finns angivet i ett värde på ditt recept (tex PD 60) ska du dividera detta värde med 2. PD 60 ska alltså anges som PD 30 (vänster öga) och PD 30 (höger öga).

OBS! Har du ingen astigmatism (brytningsfel) kommer inga värden att finnas under Cyl och Ax. Tänk också på att när du köper glasögon är det  viktigt att ha så aktuella värden som möjligt för att få optimal synskärpa i glasen.

Glasögon för alla stilar – hitta dina favoriter idag!

Martin Greve

Martin Greve

Redaktör LensWay

Önskar att han själv myntat det odödliga citatet "The future's so bright I gotta wear shades". Drömmer om guldglittrande 70-talsbågar på nätterna och skriver om optik, mode och ögonhälsa på dagarna.

  Tillbaka till magazine