Gå till kassa
   Blurrig bild av kvinna som gör syntest

   Så går en
   synundersökning till

   För att optikern ska kunna bedöma hur dina ögon mår och hur du ser så börjar optikern med en grundläggande synundersökning. Läs mer om hur en sådan kan se ut.
   Närbild av lensetui och svarta glasögon på syntavla

   Vilket synfel har patienten?

   Ögats förmåga att fokusera på nära håll (ackommodation) undersöks, likaså ögonens förmåga att röra sig inåt (konvergens). I vissa fall kan ackommodationen bli tillfälligt låst, ofta till följd av för mycket iPad- och mobiltittande. En vidareutbildad optiker kan då behöva ge muskelavslappnande droppar i ögonen innan ditt synfel helt kan provas fram.

   Genom förberedande tester ser optikern även om du har en skelning som stör samsynen, att dina ögonmuskler samarbetar korrekt. Optikern utesluter neurologiska förändringar genom att undersöka dina pupiller samt bedöma ditt synfält.

   Utrustning för synundersökning

   Så undersöker optikern din ögonhälsa

   Vid kontaktlinstillpassning mäter optikern hornhinnans kupighet men även om avvikande värden förekommer. Optikern kan även mäta ögats tryck och kammarvinkel som är en struktur mellan regnbågshinnan och hornhinnan. Om kammarvinkeln är för trång kan det vara en orsak till trångvinkelglaukom (grön starr). Vid misstanke om grön starr bör även en synfältsundersökning utföras för att utesluta synfältsbortfall.

   Kvinna håller händerna mellan ögonen

   Undersökning av torra ögon

   Besvär med torra ögon är mycket vanligt och kan bero på din arbetsmiljö eller exempelvis en medicin du äter. För att avhjälpa torra ögon kan optikern genom en tårfilmsanalys ge dig individuella råd kring receptfria droppar.

   Med hjälp av biomikroskopet kan optikern se ögats främre delar detaljerat, hur dina ögon påverkas av kontaktlinser, torr miljö och om grå starr finns i ögats egna linser.

   Teckned bild av öga

   Diabetes, högt blodtryck och ögonsjukdomar

   En vidareutbildad optiker kan vid behov ge pupillvidgande ögondroppar och undersöka ögonbotten med en tillsatslins till biomikroskopet. Vid en undersökning av ögonbotten kan exempelvis tecken på diabetes, högt blodtryck, högt kolesterolvärde, förändringar i gula fläcken och misstänkta födelsemärken synas. Med en ögonbottenkamera kan dessa förändringar i ögats bakre del dokumenteras.

   Närbild på öga

   Efter synundersökningen

   Efter undersökningen sammanfattar optikern hur ögat mår och ger dig råd. Om optikern misstänker att du har en ögonsjukdom eller andra problem som vi inte har möjlighet att undersöka vidare remitterar optikern dig självklart vidare till ögonläkare eller annan instans som kan hjälpa dig vidare.