Gå till kassa
   Plastneutrala kontaktlinser

   Plastneutrala kontaktlinser

   Kontaktlinstillverkaren CooperVision samlar i samarbete med Plastic Bank® in, bearbetar och återanvänder plastavfall som annars hade hamnat i haven. CooperVision köper credits som motsvarar vikten av den plast som de använder i endagslinser1, blisterförpackning och sekundärförpackning (den yttre kartongen)2 här i Sverige – och motsvarande mängd plast samlas in av Plastic Bank®.
   Plast måste användas inom hälso- och sjukvården

   Plast måste användas inom hälso- och sjukvården

   Plast används inom hälso- och sjukvården av flera viktiga skäl, bland annat för sterilitet och säkerhet.3,4,5 Detsamma gäller för kontaktlinser och linsförpackningar – plast spelar en viktig roll.

   Plastneutralitet

   Plastneutralitet

   Här i Sverige har CooperVision gjort sina endagslinser plastneutrala.1,2

   • Att vara plastneutral innebär att ett företag (eller en individ) återanvänder och återvinner samma mängd plast som det använder eller tillverkar.6

   • Genom att bli plastneutrala gör vi något betydelsefullt idag, samtidigt som vi arbetar på mer långsiktiga lösningar.

   Plastic Bank<sup>®</sup>

   Plastic Bank®

   Plastic Bank® är en social entreprenör vars verksamhet bygger på etiska återvinningssystem i kustsamhällen.7

   • Plasten samlas in av lokalinvånarna och de får betalt för det material som de samlar in. Tack vare detta har de råd med grundläggande förnödenheter som livsmedel, bränsle, skolavgifter och sjukförsäkring.7

   • Det insamlade materialet återvinns och går tillbaka in i försörjningskedjan.7

   Hur blir man involverad?

   Hur blir man involverad?

   I Sverige är alla endagslinser från CooperVision plastneutrala, så du behöver bara tala om för din optiker att du är intresserad av plastneutrala kontaktlinser så kommer du få hjälp med att välja det alternativ som passar dig bäst.

   Fotnoter

   1. Endagslinser definieras som beställningar av dessa produkter och omfattar produkter som säljs och distribueras av CooperVision i Sverige.
   2. Plastneutralitet uppnås genom att CooperVision köper credits från Plastic Bank. En credit motsvarar insamling och konvertering av ett kilo plast som annars riskerar att hamna i haven. CooperVision köper credits som motsvarar vikten av plast i de endagslinser som beställs under en viss tidsperiod. Endagslinsernas plastmängd beräknas utifrån vikten på den plast som finns i blisterförpackning, lins och sekundärförpackning (kartong), inklusive laminat, lim och övrigt (t.ex. bläck).
   3. Plastics Industry Association. Why is medical plastic packaging so essential? Besökt 5 januari, 2021. https://thisisplastics.com/safety/why-are-medical-plastic-packages-so-essential/
   4. https://www.craftechind.com/the-many-uses-of-plastic-materials-in-medicine/
   5. https://www.mpo-mag.com/contents/view_online-exclusives/2017-10-09/5-ways-plastics-revolutionized-the-healthcare-industry/
   6. PEW Charitable Trusts och SYSTEMIQ. Breaking the plastic wave: a comprehensive assessment of pathways towards stopping ocean plastic pollution. 23 juli, 2020. Besökt 21 december, 2020.
   7. Om Plastic Bank. Besökt 21 december, 2020. https://plasticbank.com/.

   produkter

   1 - 4 av 4 produkter