synundersökning

Vilken typ av synundersökning behöver du?

När du bokar tid hos optikern är det bra om du vet vilken typ av undersökning du önskar så tillräckligt med tid avsätts. En synundersökning inför utprovning av linser tar exempelvis betydligt längre tid än en undersökning för körkortstillstånd.

Nytillpassning

Nytillpassning är för dig som aldrig använt kontaktlinser tidigare men önskar att börja. En nytillpassning är en utförlig undersökning av din syn och dina ögon. Optikern väljer sedan ut en lins som passar dina ögon och förutsättningar bäst. Du får även en utförlig lektion och träning i hur du på rätt och riktigt sätt ska ta i och ur dina linser.

Efter en nytillpassning gör du vanligtvis minst ett återbesök för att säkerställa att den utprovade linsen passar dig och dina behov. Återbesök och testlinser ingår vanligtvis i priset.

  • Pris: 350 -700 kr
  • Tid: ca 1 timme

Linsundersökning

Välj denna undersökning om du redan bär linser och det är dags att för din årliga kontroll. Optikern gör en utförlig undersökning av din syn samt en noggrann genomgång av ögats främre yttre del och kontrollerar att styrkan och linserna fortfarande är optimala.

En linsundersökning bör ske med ett års mellanrum.

  • Pris: 300 -490 kr
  • Tid: 20-30 min

Undersök din syn

En synundersökning gör du som vill kontrollera att dina styrkor på glasögonen fortfarande är optimala, eller för dig som misstänker att du behöver glasögon. Optikern utför en noggrann undersökning för att se hur bra dina ögon ser på olika avstånd, samarbetsförmåga samt kontrollerar din ögonhälsa.

Om du har nedsatt synskärpa eller brytningsfel tar optikern reda på vilken synkorrektion du behöver för att se bra. Efter undersökningen får du ett förslag på lämplig korrektion.

En synundersökning bör göras vartannat år.

  • Pris: 250-400 kr
  • Tid: 30-45 min

Kolla synen för körkort

Innan synundersökningen bör du ha ansökt om körkortstillstånd från transportstyrelsen. Blanketten som heter ”Intyg om synprövning” ska tas med och sedan fyllas i av optikern. Vid synkontrollen mäter optikern din synskärpa samt kontrollerar eventuella synfältsdefekter. Du blir sedan informerad gällande synkrav för framförande av fordon.

  • Pris: 50-100 kr
  • Tid: 5-10 min

Ögonhälsoundersökning

En halv miljon svenskar bär på någon av de stora ögonsjukdomarna som åldersförändringar i gula fläcken, grön starr eller diabetesretinopati. Idag finns en ny metod vid ögonundersökning av ögonen.

Genom att fotografera ögats inre med hjälp av en avancerad ögonbottenkamera och i kombination med kontroll av synskärpa, synfält och ögontryck får man en heltäckande bild av dina ögons hälsotillstånd.

  • Pris: Varierar beroende på var du går och vart du bor.
  • Tid: 40-60 min

Ditt recept

Det spelar ingen roll var du har gjort din undersökning. Allt du behöver för att beställa linser och glasögon online är ett aktuellt synrecept. Har du nyligen gjort en undersökning hos en optiker kan du alltid gå tillbaka och få en kopia av ditt recept. Observera att det är olika recept för linser och glasögon.

Mille Lansburgh

Mille Lansburgh

Redaktör LensWay

”Ord är laddade pistoler”, sa Jean-Paul Sartre. Och han har givetvis rätt. Försöker skriva med sprängkraft och inte krångla till det i onödan. Att skriva om optik handlar om att inspirera och vägleda. Få dig att kunna uppleva varje ögonblick!

 Tillbaka till magazine