Barn med glasögon.

Vi hjälper synbehövande i världen

Att se bra borde vara en rättighet för alla, oberoende av ekonomi eller geografi. Ett par glasögon kan vara avgörande för en medmänniskas möjlighet till försörjning. Läs om vår insats för synbehövande i Thailand och dessförinnan i Gambia.

Vi är stolta över att vara en del av The Essilor Group, som under 2015 hjälpte över en miljon människor till bättre syn. Vilket är helt fantastiskt. Men över två miljarder människor lever med nedsatt syn utan tillgång till synvård. Därför försöker vi använda vår kunskap och våra resurser för att hjälpa fler behövande människor att se bättre.

Bra syn borde inte vara en klassfråga!

Ett par glasögon kan vara avgörande

Varje år får vi åtskilliga glasögon i retur, glasögon som vanligtvis kasseras, men som självklart borde gå till människor som inte har råd att skaffa sig ett eget par. Vi tog därför beslutet att hjälpa behövande – först i Gambia och sedan Thailand.

Insats för behövande i Gambia

År 2012 samlade vi ihop över 4 000 helt nya och slipade glasögonreturer. Ett samarbete inleddes med svenska Annette Mars och gambianska Ous Kah, som under de senaste tolv åren hade drivit en ideell och etablerad förening med olika projekt inom skola och sjukvård i Gambia.

Man i glasögon.

Unikt för projektet var ambitionen att ha ett direkt samarbete med det lokala sjukhuset Royal Victoria Teaching Hospital i huvudstaden Banjul. Patienter får här hjälp att korrigera synen genom en ögonmätning och tillpassning av våra glasögon. Arbetet samordnades av en erfaren och välkänd optometrist som även utbildar assistenter för att sätta upp nya mottagningar i andra delar av landet.

Glasögon till barn i Thailand

När vi nyligen flyttade vår glasögonproduktion från Stockholmsförorten Kista till Thailand påbörjades samtidigt ett program för att hjälpa synbehövande i fabrikens närområde. Förra året donerade vi sammanlagt över 100 glasögon till barn med synnedsättning i samhället Chon Buri, en förort till Bangkok.

I år kommer vi förhoppningsvis hjälpa ännu fler! I oktober planeras nästa utprovning av glasögon till vuxna och barn som aldrig haft synkorrigering tidigare. Målet är att för varje år erbjuda allt fler människor synvård för första gången.

Pojke i stora glasögon.

Som varje global fråga är det allas ansvar att hjälpa till, men vi brinner extra för att förbättra liv genom att förbättra synen.

Mille Lansburgh

Mille Lansburgh

Redaktör LensWay

”Ord är laddade pistoler”, sa Jean-Paul Sartre. Och han har givetvis rätt. Försöker skriva med sprängkraft och inte krångla till det i onödan. Att skriva om optik handlar om att inspirera och vägleda. Få dig att kunna uppleva varje ögonblick!

  Tillbaka till magazine
Kategorier