Man med glasögon som har grön starr

Vad är grön starr?

Grön starr är en ögonsjukdom som drabbar synnerven inne i ögat och kan obehandlad leda till blindhet. Grön starr är en av våra absolut vanligaste ögonsjukdomar som drabbar främst äldre personer – läs mer om orsak, symptom och grön starr behandling här!

Ögonsjukdomen grön starr kallas även för öppenvinkelglaukom och innebär att synnerven förtvinar inne i ögat. Vad som orsakar detta är ett högt tryck inifrån ögat som i sin tur orsakar skador på näthinnan vilket långsamt krymper den drabbades synfält. Om man inte behandlar grön starr så kan detta leda till blindhet med tiden. 

Grön starr ska inte förväxlas med grå starr, som också är en ögonsjukdom. Dessa två ögonsjukdomar ter sig helt olika och därför så brukar man i regel kalla grön starr för, glaukom. I detta inlägg så ska vi gå närmare in på grön starr, dess symtom och orsak samt hur vård och behandling mot denna sjukdom görs. Grön starr är en av våra mest vanliga ögonsjukdomar och som drabbar många varje år. Som vanligast är det att man får grön starr efter 50-årsåldern. 

Vad är främsta orsaken till att man får grön starr?

Orsaker till att man får grön starr är inte helt känd i dagsläget men det man vet är att det beror på en form av rubbning i cirkulationen i ögat och detta medför ett tryck inifrån ögat som påverkar och förminskar den drabbades synfält på grund av att synnerven blir skadad. Denna skada går tyvärr inte att bota på något annat sätt än via en grön starr operation. Man kan dock drabbas av grön starr även om trycket i ögat inte är speciellt högt och det finns även fall då trycket i ögat är onormalt högt men ändå inte utvecklas till grön starr.

Äldre personer är överrepresenterade när det kommer till att insjukna i grön starr. Man kan se tidiga tecken på grön starr genom att undersöka ögonen med ögonmikroskop och se efter om det ligger någon hinna på ögats lins. Om det gör detta så är chansen att drabbas av grön starr betydligt större. Om grön starr är ärftligt är en bra fråga eftersom att de flesta som insjuknar är äldre och man har inte kunnat se något tecken på att det behöver gå i släkten för att drabbas.

Grön starr symptom

När det kommer till grön starr så kommer symptomen krypande innan patienten inser att synfältet krymper. Detta beror på att ögat som är friskt i regel kompenserar för de delar av synfältet som försvinner från det drabbade ögat. Oftast när man märker av att man lider av grön starr så har sjukdomen redan hunnit pågå under en längre tid och skadorna går inte att bota. 

Några tecken på grön starr du bör hålla utkik efter:

  • Synfältet krymper sakta men säkert.
  • Olika områden inom synfältet försvinner.
  • Det syns ingenting utanpå ögat att du har grön starr, även om sjukdomen är långt skriden.

Eftersom att symptomen för grön starr är diffusa och smygande så är det vanligt att sjukdomen upptäcks i samband med ett besök hos optikern av en slump. Om du har grön starr ärftlighet i din släkt så kan det vara en god idé att du efter du fyllt 50 år undersöker ögontrycket hos en ögonläkare med jämna mellanrum så att du kan upptäcka grön starr så tidigt som möjligt. 

Hur tar jag reda på om jag har grön starr?

Även om du går till din optiker som upptäcker att du lider av grön starr så får aldrig en optiker ställa en diagnos. I detta fall så kommer optikern att skicka en remiss till en ögonläkare så att du får komma på en ögonundersökning där synnerv och synfält undersöks samt att man även genomför en tryckmätning på ögat. I detta fall så får du ögondroppar för grön starr som är bedövande och som är i en gul nyans som hindrar ögat från att bli irriterat och hjälper dig att inte blinka under undersökningen.

Undersökningen går till så att ögonläkaren undersöker synnerven och synfältet för att se över om synen är normal eller om det är förändringar på synnerven. Man undersöker ett öga i taget med ögonmikroskop och därefter så mäter ögonläkaren även ögontrycket för att fastställa om du har grön starr eller inte. Att undersöka ögonen för grön starr är helt smärtfritt och går snabbt. 

Hur behandlas grön starr?

En grön starr behandling innebär inte att ögonsjukdomen kan botas, de skador som uppstått på synnerven går alltså inte att ta bort på något sätt. Du kan däremot behandla grön starr för att stanna upp sjukdomsförloppet och det vanligaste sättet att behandla grön starr på är genom ögondroppar eller via laseroperation. I fall där sjukdomen är långt framskriden så är den enda behandlingen som kan lindra skadorna, en grön starr operation. Om du är i förstadiet av grön starr så har du goda förutsättningar att stoppa sjukdomsförloppet innan för stor del av synfältet försvinner.

Ögondroppar för grön starr används för att sänka trycket bakom synnerven för att minska risken för ytterligare skador eller bortfall från synfältet. Genom att genomföra en behandling av laser så kan du också få hjälp med att lätta på trycket bakom synnerven och detta är ett enkelt ingrepp som bara tar ett par minuter. Skador på synnerven går inte att ställa till rätta med glasögon eller kontaktlinser eftersom att problemet beror på det stora trycket inifrån ögat. Den bästa behandlingen för grön starr är att sänka trycket på ögat för att motverka ytterligare skador på synnerven.

Kan man operera grön starr?

Det går att operera grön starr och denna behandling görs enbart i de fall där varken laserbehandling eller ögondroppar har hjälpt. Efter att en grön starr operation har utförts så kan du gå hem direkt efteråt. Själva ingreppet kan ta olika lång tid men det är aldrig mer än 1 timme. Efterbehandlingen när du har opererats akut för grön starr sker med hjälp av ögondroppar som innehåller kortison. Dessa ögondroppar ges för att lindra inflammationen i ögat och dessa kan du behöva använda i ett par månader efter grön starr operationen. 

Lotta Karlsson

Lotta Karlsson

Trendspanare med passion för glasögon, solglasögon och linser.

 Tillbaka till magazine