Socialt ansvar

Bra syn ska vara en rättighet för alla.