Syn barn

Ett nyfött barn ser suddigt och inte föremål längre bort än 20 cm. Men deras syn utvecklas snabbt. Vid sex månaders ålder är synskärpan och färgseendet fullt utvecklad, men synutvecklingen fortsätter ända fram till 10 års ålder. Misstänker du att ditt barn ser dåligt kan du leta efter några tecken. Blinkar det ofta, röda ögon, ont i huvudet eller svårt att koncentrera sig. Då kan det vara en god idé att kontrollera synen på ditt barn.

Nedan finner du artiklar som handlar om syn barn.