Astigmatism

Astigmatism är ett synfel som förekommer vid både närsynthet och översynthet. Felet beror på en ojämn hornhinna som gör att ljuset inte bryts mot en specifik punkt. För att åtgärda detta används glasögon eller kontaktlinser. Idag finns ett stort utbud av hjälpmedel för att korrigera brytningsfelet.

Vanliga symtom vid misstänkt astigmatism är dimmig syn på både kort och långt håll, ansträngda ögon samt en något förskjuten skuggbild.

Nedan finner du artiklar som handlar om astigmatism.